Tiltak i skolemiljøsaker

Dato:
29. september 2021 12:30 - 14:00
Stad:
Teams live-event
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleledere og ressurspersoner
Påmeldingsfrist:
28. september 2021 14:00

Våren 2021 hadde Statsforvalteren webinar om aktivitetsplikta. Vi fikk mange tilbakemeldinger fra deltakerne, og flere ønsket å se nærmere på tiltak i skolemiljøsaker. I webinaret vil vi se helhetlig på tiltak fra undersøkelser til evaluering. Vi vil formidle kravene i regelverket, samt gi tips og råd på grunnlag av vår kjennskap til sektoren gjennom håndhevingsordningen og tilsyn. Det vil bli sendt ut link til påmeldte dagen før webinaret

Publisert 31.08.2021

Program:

  • Undersøkelser som grunnlag for tiltak
  • Aktivitetsplanen som verktøy
  • Evaluering av tiltakene
Dato:
29. september 2021 12:30 - 14:00
Stad:
Teams live-event
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleledere og ressurspersoner
Påmeldingsfrist:
28. september 2021 14:00