Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene

Dato:
28. september 2021 09:00 - 29. september 2021 15:00
Stad:
Radisson Blue Atlantic i Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Nyansatte i NAV-kontorene
Påmeldingsfrist:
27. august 2021 23:59

Statsforvalteren inviterer til opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene i Rogaland 28. – 29. september 2021.

Publisert 18.06.2021

Kurset gjennomføres på Radisson Blue Atlantic i Stavanger.

Programmet varer fra kl 09.00 til kl 15.00 begge dager. 

Statsforvalteren dekker oppholdsutgifter, inkludert overnatting for de som har behov for det.

Rundskriv R35-00 blir benyttet i opplæringen, og det er en fordel om deltakerne har dette med/har tilgang til rundskrivet.

 

Kurset er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr. 680,-.

 

Dato:
28. september 2021 09:00 - 29. september 2021 15:00
Stad:
Radisson Blue Atlantic i Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Nyansatte i NAV-kontorene
Påmeldingsfrist:
27. august 2021 23:59

Kontaktpersonar