Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Samling om ny integreringslov

Legg til i eigen kalender
Dato:
14. april 2021 - 22. april 2021
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Ledere for tjenesteområdene med oppgaver knyttet til introduksjonsordningen og integreringsarbeid, både fra opplærings- og arbeids-/velferdsområdet, skoleeiere og ansvarlige i skolefaglig stab, ledelse på læringssentra, ansvarlige for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for personer utenfor introduksjonsprogram og ansvarlige for introduksjonsordningen i Nav og flyktningetjenester
Påmeldingsfrist:
1. april 2021 23:59

Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune har sammen gleden av å invitere ansvarlige i kommuner og i NAV til digital samling om ny integreringslov.

Publisert 10.02.2021

Integreringsloven innebærer endringer i krav og forventninger som stilles til kommuner og deltakere, om blant annet innholdet i introduksjonsprogrammet og forventet språknivå etter endt programtid eller fullført opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Statsforvalteren vil presentere endringer i den nye loven i forhold til introduksjonsloven som var gjeldende ut 2020, men som fortsatt vil gjelde for mange i lang tid. Vi vil se på bakgrunnen for og formålet med ny lov, og digital veileder og øvrige nettressurser som er utviklet av IMDi som støtte for kommunenes arbeid med introduksjonsordningen.

Rogaland fylkeskommune vil fortelle om sine nye oppgaver på feltet, dels overført i forbindelse med regionsreformen gjeldende fra januar 2020 og nå stadfestet i integreringsloven. De vil klargjøre forventninger til kvalifiseringsarbeidet i kommunene, nye krav til karriereveiledning, opplæringen i norsk og samfunnskunnskap og hvordan man bruker tilgjengelig nettressurser på en god måte. Vi har satt opp et tentativt program sist i denne invitasjonen, men tar forbehold om at det kan gjøres endringer og justeringer.

Praktiske opplysninger
Vi hadde i utgangspunktet planlagt fire fysiske samlinger; i Eigersund, Sandnes, Stavanger og Haugesund. Grunnet smittesituasjonen og usikkerheten rundt hvordan denne vil utvikle seg har vi måttet konkludere med at vi må gjennomføre samlingene digitalt.

Disse vil avholdes som to halvdagers møter fra kl 12-15.

14.-15. april for Sandnes og sørover.

21.-22. april for Stavanger, Ryfylke og nordover.

Vi ber dere melde dere på samlingen i eget område. Dersom en av de andre datoene passer best er det selvsagt anledning til å velge en av disse. Dag 1 vil hovedsakelig ha innhold fra Statsforvalteren og dag 2 fra i Rogaland fylkeskommune. Vi vil likevel begge være til stede under hele arrangementet, og vil kunne besvare spørsmål dere måtte ha.

Påmeldingsfrist:               
1. april – Alle deltakerne får tilsendt lenke til møtet i god tid.

 

Program

Dag 1

  • Velkommen og kort innledning av Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren
  • Ny integreringslov – Bakgrunn, formål og konkrete endringer – Statsforvalteren
  • Tilgjengelige nettressurser fra IMDI - digital veileder, obligatoriske og frivillige elementer i introduksjonsprogrammet, ulike kvalifiseringsspor – Statsforvalteren
  • Spørsmål og svar

Dag 2

  • Velkommen og kort innledning av Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren
  • Fylkeskommunens ansvar for det regionale integreringsarbeidet – Rogaland fylkeskommune
  • Fylkeskommunens ansvar for karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap - Rogaland fylkeskommune
  • Spørsmål og svar

Meld deg på samling

Velg samling
Legg til i eigen kalender
Dato:
14. april 2021 - 22. april 2021
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Ledere for tjenesteområdene med oppgaver knyttet til introduksjonsordningen og integreringsarbeid, både fra opplærings- og arbeids-/velferdsområdet, skoleeiere og ansvarlige i skolefaglig stab, ledelse på læringssentra, ansvarlige for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for personer utenfor introduksjonsprogram og ansvarlige for introduksjonsordningen i Nav og flyktningetjenester
Påmeldingsfrist:
1. april 2021 23:59