Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Hva viser evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet?

Dato:
24. februar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Teams
Arrangør:
KoRus Vest Stavanger og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Personer som har vært involvert i arbeidet med Opptrappingsplanen
Påmeldingsfrist:
31. januar 2021 23:59

Fafo forsker Inger Lise Skog Hansen vil i dette møtet presentere resultater fra evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).  

Publisert 20.01.2021

Fafo har i flere år fulgt arbeidet med Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020). Det er laget årlige statusrapporter og en endelig resultatevaluering vil bli publiseres i løpet av 2021.

Tema for møtet er evalueringen av Opptrappingsplanen. Foruten presentasjonen fra Fafo vil det bli mulighet for diskusjon og spørsmål.

Påmeldte vil få tilsendt lenke til deltagelse på Teams senest 19. februar.

Dato:
24. februar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Teams
Arrangør:
KoRus Vest Stavanger og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Personer som har vært involvert i arbeidet med Opptrappingsplanen
Påmeldingsfrist:
31. januar 2021 23:59