NOU 2015:15 "Det handler om Norge" - Behov for nytenkning i distriktspolitikken

Et offentlig oppnevnt utvalg ledet av Victor Normann har nå levert en utredning om demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener det er et stort behov for nytenkning i distriktspolitikken og foreslår utprøving av flere nye tiltak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.12.2020

Følgende tiltak foreslås:

– forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering i og tilflytting til distriktskommuner – forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile
– forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene
– forsøk med saneringsstøtte for å motvirke fysisk forslumming
– forsøk med flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter for å øke den statlige sysselsettingen i distriktene

Utvalget vurderer at SSBs framskrivinger viser det er mulig å oppnå stabilitet i folketallet i distriktene framover, men at en slik utvikling ikke vil skje av seg selv.

Utvalget er tydelige på at distriktspolitikken framover bør videreutvikle særpreg og forskjeller mellom storby og småsamfunn og småsamfunnene imellom. Distriktene skal ikke bli noen kopi av storbyene, bostedsvalg skal heller være et valg mellom ulike typer tilværelser. Målet for utviklingen skal være det gode samfunnet og ikke vekst i seg selv. 

Utvalget mener også at det bør utvikles et mer strukturert regionalt samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune innen flere tjenesteområder. Samarbeidet bør rette seg mot å utarbeide felles strategier og prioriteringer for viktige samfunnsfunksjoner i hver enkelt region. 

NOU 2020:15 "Det handler om Norge" skal nå ut på høring til departementer, offentlige instanser deriblant kommunene, organisasjoner og andre som ønsker å kommentere forslaget. Utvalget oppfordrer høringsinstanser til å spille inn forslag til andre tiltak som ikke er inkludert i listen over. På den måten kan høringsrunden bidra som en virkemiddeldugnad for framtidig distriktspolitikk. Alle som er interessert kan avgi en høringsuttalelse. Høringsfristen er satt til 26. mars 2021. 

For mer informasjon om NOU 2020:15, se lenke til aktuell nettside hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Se også egen lenke til side på regjeringen.no der høringssvar kan sendes inn elektronisk. 

Bildet er fra Hebnes i Suldal kommune, fotograf Kristine Enger.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.