Eigersund kommune - tiltak i sjø Feyer Eiendom AS

Høyringsfrist:
10. mars 2023

Norconsult for Feyer Eiendom AS har søkt om utfylling, mudring og peling i sjø for utvikling av eiendommen 46/1062 til bolig, næring og parkering i Egersund. 

Publisert 09.02.2023

Høringsbrev og søknad med vedlegg finnes i dokumentlenkene.

Merknader kan sendes Statsforvalteren i Rogaland, pb. 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innen 10. mars.