Høring av søknad fra Jackon AS avd. Stavanger i Oltedal

Høyringsfrist:
11. mars 2021

Jackon AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for anlegget i Oltedal, Kvernamoveien 12 gnr. 14 bnr. 30 i Gjesdal kommune.

Publisert 11.01.2021, Oppdatert 08.02.2021

Virksomheten produserer fiskekasser i ekspanderbar polystyren (EPS) og slipper ut 100 000 m3 kjølevann pr. år til Oltedalsåna, hvor det er sterkt varierende vannføring.

Utslippsvannet har i dag i snitt 18 gr. celsius høyere temperatur enn vannet i åna og har negativ påvirkning på livet i Oltedalsåna. Det er sløsing med ressurser (naturgass og elektrisitet) å generere varmt kjølevann hvor energien ikke utnyttes. Jackon AS har søkt om tillatelse for å få tillatelse til å slippe ut varmt vann.

Bedriften ligger nær boliger. I arbeidet med tillatelse blir det også vurdert krav til støyutslipp og utslipp til luft av vanndamp og forbrenningsgasser.

Se høringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene. Høringsfristen er 11. mars 2021 og klan sendes Statsforvalteren i Rogaland, sfropost@statsforvalteren.no.