I dag blir FNs internasjonale dag for menneske med nedsett funksjonsevne markert

Bent Høie er statsforvaltar i Rogaland
Foto: John Gunnar Skien / Statsforvalteren.

3. desember. På denne dagen markerer vi retten for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnedsetjing. Vi gjer dette særleg i lys av CRPD, som er FNs konvensjon for rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. 

Publisert 03.12.2021

Statsforvaltaren i Rogaland samarbeider med Bufdir i eit pilotprosjekt som handlar om å auke kompetansen til CRPD i kommunane.

I samband med dette prosjektet, deltek Statsforvaltaren i Rogaland på Bufdir si markering av denne FN-dagen i Oslo. Her er talen til statsforvaltar Bent Høie under arrangementet i dag.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.