Bli med på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey kommer, statsforvalter Bent Høie kommer, kommer du?

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen, der vi markerer FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse.  

Publisert 16.11.2023

Tema for årets nasjonale CRPD-konferanse er: «Hvordan kan vi sikre god lokal implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)?». Konferansen er den 4. desember 2023 fra kl. 10 - 13. Det er åpent for alle å delta digitalt og det koster ikke noe.

Kultur- og likestillingsminister, statsforvalter m.fl.

Det blir en spennende og lærerik dag med innledninger fra blant andre Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey, statsforvalter i Rogaland Bent Høie, representanter fra kommuner, kommunale råd, Bufdir og interesseorganisasjoner. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) vil avslutte konferansen.

Implementering av CRPD i kommunene

Målet med årets markering er å øke bevisstheten og kompetansen om CRPD i kommunene, da det er i kommunene konvensjonen gjennomføres i praksis. Hvordan kommunene planlegger, tilrettelegger og tilbyr tjenestene sine, avgjør om mennesker med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Konferansen skal inspirere og engasjere deltakerne til å bli kjent med konvensjonen, og bidra til å gjennomføre den på lokalt nivå.

Delta digitalt - sett av tiden

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen og markere FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse. Det koster ikke noe å delta digitalt. Det er heller ikke nødvendig å melde seg på i forkant, bare sett av dag og tid i kalenderen. For mer informasjon om programmet, og lenke til streamingen som legges ut i forkant, se her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.