Universell utforming i sentrum for bærekraftsarbeidet i 2023.

Fokuset i den strategiske satsingen for bærekraftige velferdssamfunn, vil i 2023 være universell utforming.

Publisert 12.05.2023

Hensikten med universell utforming er å gi alle bedre mulighet til likeverdig samfunnsdeltakelse.  Med «universell utforming» menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.

Universell utforming er en strategi som sikrer et bærekraftig og likestilt samfunn. Det stilles krav til samarbeid og tverrfaglig perspektiv i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak.

I 2021 la Regjeringen frem en revidert og ny handlingsplan for perioden 2021-2025. Den vil være utgangspunkt for vårt videre arbeid med universell utforming både internt og eksternt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.