Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien

Helsedirektoratet har kommet med overordnede råd om prioritering av helse- og omsorgshjelp under covid-19-pandemien, og mer konkrete prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.05.2020

Helsedirektoratet utarbeidet 25.03.2020 et notat som skal gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd.

Notatet gjelder for den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge, og er gjeldende frem til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon. Private virksomheter som yter tjenester etter avtale med kommune eller helseforetak må forholde seg til anbefalingene i notatet for den delen av virksomheten som omfattes av avtale med offentlig helse- og omsorgstjeneste.

Fylkesmannen presiserer at dette notatet er overordnet og må benyttes tilpasset den aktuelle situasjonen til enhver tid. Kommuner og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester, og tjenestene som ytes skal være forsvarlige.

Helsedirektoratet har 28.04.2020 utarbeidet et notat vedrørende prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Dette gjelder i praksis alle deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og private virksomheter med avtale om drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Helsedirektoratet presiserer at rådene i dette notatet vil kunne komme til anvendelse særlig i fase 3 og 4 av epidemien. Tiltak skal planlegges og ikke iverksettes før det er nødvendig ut fra kapasitets- og smittevernhensyn som følge av pandemien. På samme måte som for det overordnede notatet må altså rådene her benyttes tilpasset den aktuelle situasjonen.

De to notatene ligger under «Lenkjer» i denne saken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.