Ivaretaking av personar med rus og psykiske lidingar i kommunen under koronavirus

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing for korleis kommunen best kan ta vare på dei.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.03.2020

Personar med alvorleg psykisk liding og rusliding blir rekna som høgrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av eigen tilstand. Dei kan også utgjere ei auka fare for å smitte andre.

Det kan få store konsekvensar for denne gruppa og for samfunnet dersom alminnelege tilbod blir stengde. Personar med mindre alvorlege psykiske- eller ruslidingar kan oppleve auka symptomtrykk i denne perioden.

Du finn rettleiing på nettsida til Helsedirektoratet.

Tema i rettleiaren er

  • auka merksemd ved utskriving eller mangel på tilbod
  • oversikt over pasientgruppa, vurderer risiko og prioritert og utarbeide plan
  • halde oppe heimeteneste og lågterskeltilbod
  • tilgang på brukarutstyr
  • busituasjon

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.