Forsvarlig drift i helsevirksomheter med en-til-en kontakt

I ny veileder gir Helsedirektoratet råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av Covid-19.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.04.2020

Veilederens målgruppe er kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og  private helsevirksomheter.

Rådene i veilederen kan også brukes i virksomheter der pasienter, brukere og behandlere er samlet i grupper på inntil fem personer.

Les mer om veilederen her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/malgruppe-formal-og-ansvar