Fleire må melde frå til barnevernet

Statens Helsetilsyn har undersøkt om helsepersonell melder frå til barnevernstenesta slik dei har plikt til. Det er nå blitt publisert ein rapport som belyser temaet grundig.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.04.2014

Statens Helsetilsyn si oppsummering viser at både helsepersonell og andre burde hatt større merksemd på moglege overgrep og omsorgssvikt av barn, og at dei burde hatt ein lågare terskel for å kontakte barnevernet. Problemet er: ”Du ser det ikkje, før du trur det.”

Lenke til rapporten finn du i menyen til høgre.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Aktuelt