Forventninger til innhold i søknad om samtykke til aktiviteter i petroleumsvirksomheten

Kravene til søknad om samtykke til aktiviteter i petroleumsvirksomheten følger av Petroleumsloven med tilhørende forskrifter. Styringsforskriften § 26 gir veiledning om hva søknaden bør inneholde om helsemessige forhold.

Publisert 26.01.2024, Sist endra 29.01.2024

Statsforvalteren i Rogaland gir innspill til Havindustritilsynet som gjelder helsemessige forhold, en myndighet som er delegert fra Statens helsetilsyn og Mattilsynet etter avtale.

Søknaden må være tilstrekkelig opplyst for en god og effektiv saksbehandling. I tillegg må den vise at helsetjenesten er involvert i prosjektet. Vi ber derfor om at søknadene inneholder informasjon om de forhold som er angitt i veiledningen til styringsforskriften § 26.

I de tilfellene der operatøren søker om en aktivitet, som skal utføres av en underleverandør, ber vi om at det også kommer frem av søknaden om operatøren pålegger underleverandøren å ta i bruk rutiner som krever opplæring og hvordan dette skal ivaretas, jf. rammeforskriften § 16 og styringsforskriften § 12.

For søknader som ikke beskriver tilstrekkelig det overnevnte, må selskapene forvente å bli kontaktet for ytterligere informasjon.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.