Husk innrapportering av vannverksdata for 2020 – frist 15. februar 2021

Vi minner om at kravet om innrapportering av vannverksdata også gjelder for vannforsyningssystem på innretninger i petroleumsvirksomheten.

Publisert 18.01.2021

I tillegg til de obligatoriske parameterne skal analysesvar av bromat og trihalometaner også legges inn, disse velges fra en nedtrekksmeny.

Innrapporteringen må gjøres i Altinn og fristen er 15. februar 2021.

Det vil ikke bli utstedt gebyr i forbindelse med innrapportering, selv om det kan se slik ut i Altinn.

Drikkevannsforskriftens § 25 sier følgende om rapportering: «Ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.»

 

Mattilsynet har lagt ut nærmere informasjon om innrapportering og veileder for registrering og rapportering, se under fanen "lenkjer".