Veiledning om håndtering av koronasituasjonen fra Norsk Olje og Gass

Fylkesmannen i Rogaland følger med på selskapenes smitteverntiltak og andre relevante saker knyttet til utbruddet av Covid-19 viruset i Norge. Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass er en viktig kilde for informasjon.

Publisert 30.03.2020

På Norsk Olje og Gass sin nettside, som fortløpende oppdateres, finnes blant annet informasjon om smitteverntiltak knyttet til dykking, løfteoperasjoner, luftveisinfeksjon av ukjent årsak blant ansatte og mye annen nyttig informasjon.

https://www.norskoljeoggass.no/koronavirus/nyheter-og-avklaringer/