Regelverk

Her finner du aktuelle regelverk som gjelder for petroleumsvirksomheten.

Petroleumsloven med tilhørende forskrifter er gjort gjeldende for petroleumsvirksomheten.

For helsemessige forhold er i tillegg følgende regelverk gjort gjeldende med hjemmel i rammeforskriftens §2 og §5;

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.06.2021, Sist endra 24.08.2021

Helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Følgende helselover er gjort gjeldende så langt de passer for petroleumsvirksomhet til havs:

Helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64,

Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 med unntak av kapittel 8 om pasient- og brukerombud,

Smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55,

Helse- og sosialberedskapsloven av 23. juni 2000 nr. 56.

Det samme gjelder forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helse- og omsorgsdepartementet i medhold av legemiddelloven og lovene som nevnt i bokstav a til c. Forskrifter hjemlet i helse- og sosialberedskapsloven gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften.

Næringsmiddelhåndteringen

Lov om matproduksjon og mattrygghet

Forskrift om næringsmiddelhygiene

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

 

Drikkevannsforsyningen:

Lov om matproduksjon og mattrygghet

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

 

Helsekrav:

Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (lovdata.no)

Rettleiar til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkarar), revidert desember 2014 (helsedirektoratet.no)


 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.