Dimensjonering av førstehjelpslag

Fylkesmannen er bekymret for at antallet førstehjelpere offshore reduseres uten at dette er godt nok begrunnet.

Fylkesmannen har i brev til Norsk olje og gass  datert 16.06.2020 understreket behovet for risikovurdering og kompenserende tiltak dersom beredskapsorganiseringen tilrettelegges på annen måte.

Publisert 24.06.2020

Dette for å sikre en forsvarlig tilrettelagt helsemessig beredskap i alle faser.

Se brev til Norsk olje og gass i høyre kolonne.

Et vanlig førstehjelpslag i petroleumsvirksomheten til havs består av seks medlemmer. Dette antallet er fastsatt etter en risikovurdering offshorenæringen selv har gjort ut fra hvilke ulykker som de mener de skal kunne håndtere og har vært normen for dimensjonering av førstehjelpslag. Dersom antallet førstehjelpere skal reduseres må det gjøres en grundig risikovurdering. Dette er nødvendig for å kunne begrunne hvorfor det er forsvarlig å fravike normen.

Fylkesmannen i Rogaland har i desember 2016 oversendt en vurdering til Petroleumstilsynet hvor det framgår at reduksjon i antallet førstehjelpere ikke er tilstrekkelig begrunnet. Brevet er publisert i margen til høyre for denne artikkelen.