Statsforvalteren godkjenner Ogna som typisk turiststed

Statsforvalteren godkjenner kommunens søknad om å gi forskrift for å regne Ogna som typisk turiststed. Tidsrommet begrenses til perioden 1. april til 10. september.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren har avgjort at det skal utarbeides forskrift som definerer Ogna som typisk turiststed for perioden 1. april til 10. september. Ved å definere Ogna som typisk turiststed åpner vi for at utsalgssteder i området kan ha åpent på søndager og andre helligdager.

Salg må hovedsakelig skje til turister for å innfri kravene

For at et område skal kunne regnes som et typisk turiststed, må salget i perioder hovedsakelig skje til turister. Er dette vilkåret oppfylt, kan statsforvalteren beslutte at området etter en helhetsvurdering skal regnes som et typisk turiststed.

Statsforvalteren har etter en slik helhetsvurdering kommet til at Ogna skal regnes som et typisk turiststed. I denne vurderingen er det lagt vekt på at Ogna har flere attraksjoner som trekker turister til stedet. Blant annet har Ogna attraktive strender, en mye brukt golfbane og en god lakseelv.

Hensynet til lokalt næringsliv veier tungt

Et sentralt hensyn bak unntaket for typiske turiststeder er å opprettholde lokalt næringsliv på mindre steder. Statsforvalteren har vurdert det slik at det ville vært vanskelig å opprettholde en butikk av den størrelse, og med det antall ansatte, som Ogna landhandel har, om turismen tenkes bort. Vi har lagt til grunn at dette er et forholdsvis tungtveiende argument for å gi Ogna statusen typisk turiststed.

Strenge vilkår i loven

Statsforvalteren vil understreke at vår avgjørelse om å gi Ogna statusen typisk turiststed er fattet under tvil. Vilkårene i loven er strenge, og vi har tidligere ikke definert områder i Rogaland som typiske turiststeder. Praksisen på landsbasis er også sprikende, og det pågår for tiden et arbeid med å samordne denne. Ut fra det vi oppfatter som dagens praksis rundt tolkning av regelverket, har vi likevel under tvil kommet til at vilkårene for å definere Ogna som typisk turiststed er oppfylt.

Kommunen søkte i utgangspunktet om at Ogna skulle få statusen typisk turiststed for hele året. Vi har imidlertid valgt å avgrense tidsrommet til perioden 1. april 10. september. Denne avgrensningen er gjort ut fra en konkret vurdering av oversendte omsetningstall. Det er i tillegg tatt hensyn til laksesesongens varighet.  

Se avgjørelsen i brev fra Statsforvalteren til Hå kommune i egen ramme øverst til høyre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.