Vinflasker som lysestaker rammes ikke av alkoholreklameforbudet

På generelt grunnlag mener Statsforvalteren at bruk av tomme vinflasker som lysestaker inne på et sjenkested ikke rammes av alkoholreklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2. 

Publisert 27.06.2023

Kommunen har bedt om Statsforvalterens vurdering av spørsmålet om bruk av tomme vinflasker inne i et skjenkelokalet omfattes av reklameforbudet. 

Statsforvalteren har ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker. Vår vurdering av ovennevnte spørsmål gis derfor på generelt grunnlag.

Hensett til kommunens formulering av problemstillingen, legger Statsforvalteren imidlertid til grunn at det dreier seg om tomme vinflasker som er kjøpt inn av skjenkestedet for å servere til kunder, hvoretter de senere blir brukt som lysestaker. Bestemmelsen legger opp til en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, og dersom det er nærliggende å anta at siktemålet med bruken er belysning, skape en bestemt stemning eller et bestemt uttrykk i lokalet, eller gjenbruk, skal det etter Statsforvalterens vurdering mye til før man kan legge til grunn at siktemålet i slike tilfeller er å fremme salg. Også uttalelsen til helse- og omsorgsministeren fremhever at formålet etter en konkret vurdering må være å fremme salg av alkoholholdig drikk.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.