Erling Dahl jr. utnemnd til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

Statsforvaltar Bent Høie stod for overrekkinga at St. Olavs Orden til Erling Dahl jr. Foto: Cathrine Grindheim / Haugesund kommune.

H.M. Kongen har heidra Erling Dahl jr. med den høgste utmerkinga i Noreg, Ridder 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Statsforvaltar Bent Høie stod for utdelinga i Haugesund rådhus i dag. 

Publisert 22.09.2023

Dahl har gitt eit stort bidrag til norsk musikkliv gjennom fleire tiår som lærar, utøvar, leiar og formidlar. Han har vore særleg oppteken av å fremja Edvard Griegs musikk og liv, både nasjonalt og internasjonalt.

Mange sentrale roller i norsk musikkliv

Han har mellom anna vore direktør ved Edvard Grieg Museum, Trollhaugen, rådgjevar og direktør for Festspillene i Bergen og leiar for Det Internasjonale Edvard Grieg-selskapet.

Innsats utover landegrensene

Dahl har fått fleire prisar og utmerkingar for arbeidet sitt, mellom anna Tysklands føderale orden «Das Verdienstkreutz 1. klasse» for innsatsen for kulturutveksling.

– Det står den største respekt av din innsats for musikklivet!

Sa statsforvaltar Bent Høie under overrekkinga av St. Olavs Orden i Haugesund i dag. Heile talen til Høie er lagt ved.

Statsforvaltaren i Rogaland gratulerer!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.