Tilsyn etter integreringsloven

Nasjonalt tilsynstema 2022 – 2024 etter integreringsloven er: Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.09.2022

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonsloven og integreringsloven. Statsforvalteren fører både egeninitierte og nasjonale tilsyn. Du kan lese mer om reglene vi fører tilsyn med her

Statsforvalteren har utarbeidet et webinar om bestemmelsene vi fører tilsyn med i denne perioden etter §§ 13 og 31

Tema for tilsyn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvar for å beslutte det nasjonale tilsynstemaet, som i utgangspunktet varer i tre år om gangen. Tema for perioden 2022 til 2024 er Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk.

Les mer om tilsynet på nettsidene til IMDI

Statsforvalterens tilsyn i 2022

I 2022 har vi gjennomført tilsyn med Karmøy og Klepp kommune. Rapporter etter gjennomførte tilsyn blir publisert på Statsforvalterens tilsynskalender

Kommunelov og forvaltningslov

Statsforvalteren fører lovlighetstilsyn og de skal gjennomføres i samsvar med reglene i kommuneloven kapittel 30. Statsforvalteren har rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og rett til adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen.

Statsforvalteren kan gi kommunen pålegg om å rette forhold som er i strid med introduksjonsloven/intregreringsloven og/eller tilhørende forskrifter.

Statsforvalterens tilsyn skal gjennomføres i samsvar med forvaltningsloven og prinsipper om forsvarlig saksbehandling og krav til god forvaltningsskikk.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.