Må kommunen fastsette introduksjonsprogrammets varighet i tildelingsvedtaket om rett og plikt til introduksjonsprogram?

Varighet av introduksjonsprogrammet kan fastsettes i integreringsplanen

Det er viktig at deltakere i introduksjonsprogrammet får informasjon fra kommunen om hvor lenge de har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, og at rettigheten til å klage på dette blir ivaretatt. Varigheten trenger likevel ikke å komme frem av deltakerens tildelingsvedtak. Det er tilstrekkelig at varigheten kommer frem av deltakerens integreringsplan etter integreringsloven § 15 eller av den individuelle planen etter introduksjonsloven § 6.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.03.2022

Deltakere som har rett og plikt til introduksjonsprogram etter integreringsloven § 8 jf. § 9 eller introduksjonsloven § 2, skal motta et tilbud om dette fra kommunen innen tre måneder etter bosetting. Dette skal fastsettes som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, jf. integreringsloven § 46 bokstav a/introduksjonsloven § 21 bokstav a.

Varigheten av programmet for hver enkelt deltaker vil være dynamisk, og kan blant annet endre seg basert på deltakeren progresjon, endring av sluttmål eller ved endring av deltakerens livssituasjon. Det er derfor ryddigere og enklere for kommunen å kun fastsette lengden av programmet i integreringsplanen eller den individuelle planen for hver enkelt deltaker, og ikke i tildelingsvedtaket. Disse planene er dynamisk og skal tas opp til ny vurdering ved jevne mellomrom. Ved vesentlige endringer av planen, for eksempel når deltaker har vært ute i svangerskapspermisjon og kommer tilbake til introduksjonsprogrammet, gjør at planen er et nytt enkeltvedtak med fornyet klagerett, jf. integreringsloven § 46 bokstav c/introduksjonsloven § 21 bokstav b.

Integreringsplanen og den individuelle planen skal utarbeides samtidig med tildelingsvedtaket. Deltakeren vil derfor bli informert om varigheten av introduksjonsprogrammet, selv om dette ikke står i selve tildelingsvedtaket.

Hvordan kommunen velger å gjøre dette er opp til kommunen selv å avgjøre. Dette vil uansett være en løsning kommunen kan velge, og den vil ikke være i strid med forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar