Endringer i bestemmelsene om introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse

Regjeringen har nylig gjort endringer i bestemmelsene om introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse. De nye bestemmelsene gjelder for deltakere som starter introduksjonsprogrammet 1. februar 2024 eller senere.

Publisert 12.02.2024

Endringene gjelder

*minstekrav til omfanget av arbeidsrettede elementer i programmet for de med sluttmål om arbeid etter integreringsloven § 37c andre ledd

*Innstramming av muligheten for deltidsprogram

*Kommunen kan avslå introduksjonsprogram dersom deltaker er i jobb.

 

Du finner mer om endringene på IMDi sine nettsider, se lenke til høyre

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.