Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagen har en plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barn og gjøre individuelle tilpasninger innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Tilbudet skal tilpasses ut fra blant annet barnets funksjonsnivå. Det følger av blant annet barnehageloven § 2.

Publisert 16.01.2023

Noen barn vil imidlertid ha behov for tilpasninger utover det som kan dekkes innenfor det ordinære tilbudet. Barnehageloven gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Barnehageloven gir også barn rett til spesialpedagogisk hjelp, dersom barnet har særlig behov for det. I noen tilfeller vil barnet kunne ha behov for både tilrettelegging av barnehagetilbudet og for spesialpedagogisk hjelp. Kommunen må derfor i enkelte tilfeller vurdere barnets rettigheter etter begge bestemmelsene.

Tilrettelegging

Barn som går i barnehage, og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. På nettsiden til Utdanningsdirektoratet finner du mer informasjon om denne regelen (§ 37 i Barnehageloven)

  • Hva er nedsatt funksjonsevne?
  • Hva kan tilretteleggingen gå ut på og hvor lenge skal den vare?
  • Hvem har ansvaret - barnehageeier eller kommunen?
  • Sakkyndig vurdering eller annen dokumentasjon.
  • Foreldrene sin rolle - må de samtykke?

 

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp følger av barnehageloven § 35. Det er også andre bestemmelser i barnehageloven kapittel V A som gjelder spesialpedagogisk hjelp.

Kommunen har plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten er sakkyndig instans når behovet for spesialpedagogisk hjelp skal vurderes. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig om barnet går i barnehage, eller ikke.

For barn i helseinstitusjoner eller barneverninstitusjoner er det fylkeskommunen som har plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Dette følger av barnehageloven § 31.

  • Gå til veileder for spesialpedagogisk hjelp på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

 

Skillet mellom tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp

Om et barn har behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet eller spesialpedagogisk hjelp, eller begge deler, må vurderes konkret i hver sak.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.