Varsel om kontaktønske fra opprinnelig slekt

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Dette er rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.04.2021

Read in English: Change of policy – an adoptee may now be notified regarding contact-request from family of origin.

Tidligere ble brev eller kontaktønsker kun videresendt til adopterte som hadde bedt om innsyn i sin adopsjonssak eller som hadde gitt positivt uttrykk for at han eller hun ønsket å motta slike henvendelser. Grunnen til dette var at vi bare i disse tilfellene kunne legge til grunn at han eller hun hadde kunnskap om egen adopsjon og ønsket å få slike henvendelser videresendt til seg. Vi innfører nå endringer i dette.

Fra høsten 2020 varsler vi deg om slike kontaktønsker hvis:

  • Du er utenlandsadoptert og har fylt 18 år. Vi legger til grunn at alle utenlandsadopterte vet at de er adoptert.
  • Du er norskadoptert før 1. juli 2018, har fylt 18 år og har tidligere bedt om innsyn i adopsjonssaken din. Dette fordi vi i disse tilfellene kan legge til grunn at du har kunnskap om egen adopsjon og at du ønsker å bli informert om slike henvendelser.
    Har du aldri bedt om innsyn i adopsjonssaken din, vil du ikke bli varslet dersom vi mottar brev eller kontaktønsker fra din opprinnelige slekt eller andre. Årsaken til dette er at vi i disse tilfellene ikke vet om den adopterte har kunnskap om egen adopsjon eller ønsker å bli varslet om kontaktønsker.
  • Du er norskadoptert etter 1. juli 2018 og har fylt 18 år.
  • Alle som er adoptert etter 1. juli 2018 da adopsjonsloven av 2017 trådte i kraft, skal varsles etter fylte 18 år dersom nær, opprinnelig familie ønsker kontakt med deg.

Du kan reservere deg mot å bli varslet

Dersom du ikke ønsker å få varsel om brev eller kontaktønsker, kan du gi beskjed til Bufdir slik at vi kan registrere dette på din adopsjonssak.

Når må kontaktønsket være mottatt for at du skal få varsel om henvendelsen?

Hvis du ikke har reservert deg mot å bli varslet, vil du bli varslet om henvendelser som Bufdir mottar fra og med høsten 2020.

Hva hvis henvendelse kommer før du har fylt 18 år?

Slike henvendelser blir lagt på adopsjonssaken, og du vil bli varslet ved fylte 18 år. Dine adoptivforeldre vil ikke få varsel om brev som kommer til deg, verken før eller etter at du har fylt 18 år.

Hvilke henvendelser får du varsel om?

I noen tilfeller fremgår det ikke hvem henvendelsen kommer fra, om den er fra nær, opprinnelig familie eller fra andre. Vi har i praksis ikke mulighet til å kontrollere hvem avsender er. Brev kommer ofte også i lukket konvolutt stilet til den adopterte, hvor vi ikke vet om brevet inneholder et ønske om kontakt eller annet. Bufdir har ikke adgang til å åpne slike brev. 

På denne bakgrunn vil adopterte bli varslet om alle henvendelser vi mottar.

Hva skal varslet inneholde?

Fordi ingen brev eller kontaktønsker til adopterte er like, vil det være stor variasjon i hvilken informasjon varslet vil inneholde. Som hovedregel vil vi informere deg om avsenders navn eller hvem vedkommende opplyser å være, og om det er en lukket konvolutt eller ikke. Vi vil vurdere konkret om vi skal gi informasjon om hva brevet inneholder, hvis det er kjent.  

Varslet vil gi tydelig informasjon om at det er opp til deg selv om du ønsker å motta henvendelsen som adopsjonsmyndigheten har mottatt, hvordan du ønsker å motta henvendelsen og om du ønsker å ta kontakt med avsenderen.

Gir Bufdir tilbakemelding til avsender?

Hvis henvendelsen kommer fra en utenlandsk sentralmyndighet eller en samarbeidspart i utlandet som er kjent med at adopsjonen har skjedd, vil vi bekrefte at brevet er mottatt. Vi vil samtidig opplyse om at den adopterte er informert om henvendelsen og at det er den adopterte selv som bestemmer om han eller hun ønsker å besvare den.

I andre tilfeller der avsender og dennes adresse er kjent, vil vi kun bekrefte til avsender at brevet er mottatt. Avsender vil, uten at vi bekrefter eller avkrefter om en adopsjon har funnet sted, få generell informasjon om våre rutiner i slike saker.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Lenkjer