Informasjon om ny adopsjonslov som tre i kraft 1. juli 2018

Adopsjonslova av 16. juni 2017 nr. 48 gjeld frå 1. juli 2018. Lova og forskrifter som er heimla i lova kan lastast ned frå Lovdata: Lov om adopsjon

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2018

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.