Viktige refleksjoner på barnevernledersamling

Barne-, ungdoms- og familieminister Kjersti Toppe

Barnevernlederne i Rogaland var samlet på Sola Strand Hotel den 19. og 20. mai 2022. Det ble en nyttig samling, hvor viktige refleksjoner ble gjort. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.05.2022

Temaet for barnevernledersamlingen den 20. mai var "Samarbeid i sammensatte barnevernssaker". Barne-, ungdoms- og familieminister Kjersti Toppe deltok på samlingen, og holdt et innlegg for barnevernlederne. Hun påpekte blant annet at hun tar utfordringen med samarbeid mellom ulike aktører i barnevernssaker på alvor, og fremholdt at veldig mye går bra om vi bare samarbeider.

Kjersti Toppe viste til endringene i velferdslovgivningen, som blant annet medfører en plikt til å samarbeide om barn og unge med behov for sammensatte tjenester, hvor kommunene har fått en tydelig samordningsplikt. Hun fremhevet også innføringen av tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet, som et middel for å gi barn enda bedre hjelp og oppfølging. 

Statsforvalter Bent Høie holdt også et innlegg om samarbeid i de utfordrende sakene, og ledet en paneldebatt med representanter fra barneverntjenesten, BUP, Sør-Vest Politidistrikt, Bufetat og ungdomsrådgivere. Det ble gjort viktige refleksjoner av innlederne og i paneldebatten, og det ble blant annet fremhevet at det er viktig å snakke godt om de andre instansene man skal samarbeide med. Ikke minst ble det fremhevet at det er viktig å snakke sammen, og kjenne til hverandres ansvarsområder og tjenester, for å fremme et godt samarbeid i sammensatte barnevernssaker. Fra ungdomsrådgivernes side ble viktigheten av å ta med ungdommenes stemme inn i samarbeidet fremhevet. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.