Ny veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.03.2023

Forvaltningen må i det daglige arbeidet ofte vurdere regler om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Mange som jobber i forvaltningen opplever reglene som kompliserte. Den nye veilederen kan være til god hjelp for å kunne løse spørsmål som oppstår på dette området.

Veilederen er basert på en utredning av professor, ph.d. Morten Holmboe, utført på oppdrag fra og i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med veilederen er å gi en samlet oversikt over rettsreglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen, og dermed gi brukerne bedre forutsetninger for å løse de rettsspørsmålene som kan oppstå. Veilederen retter seg mot alle som arbeider eller yter tjenester innenfor forvaltningen, og som er underlagt forvaltningsrettslige regler i forbindelse med dette. Den skal kunne brukes av personer uten juridisk bakgrunn, og inneholder veiledning om regelverket på mange områder, bl.a. barnevern og helse- og omsorgstjenesten.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Lenkjer