Nasjonal videreutdanning for barnevernansatte – Kollegaveiledning

UiT Norges arktiske universitet v/ RKBU nord tilbyr videreutdanning for barnevernansatte over hele landet høsten 2023.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.03.2023

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en nasjonal videreutdanning for barnevernansatte og kan nå søkes på ved UiT, med oppstart høsten 2023. Dette er en samlingsbasert videreutdanning på mastergradsnivå med 30 studiepoeng. Utdanningen er en satsning fra Barne,-ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og er et samarbeid mellom kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse i nord (RKBU nord), Midt- Norge (RKBU Midt-Norge), Vest (RKBU Vest) og Øst og Sør (RBUP). Arbeidsgivere som sender sine ansatte på utdanningen vil kunne søke om økonomisk støtte hos Bufdir.

 

Utdanningen skal heve kompetansen i barnevernet, og skal bidra til å forebygge utbrenthet og redusere turnover gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte skal motta veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Derfor har denne videreutdanningen som mål å kvalifisere erfarne ansatte i barneverntjenestene til å inneha rollen som kollegaveileder for den nytilsatte.

 

Søknadsfristen er 15.04.2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.