Tilskudd til svømming i barnehage - ekstra midler 2017

Søknadsfrist:
29. september 2017 23:59
Målgruppe:
Barn i barnehage i alderen 4-6 år
Ansvarleg:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Kven kan søke:
Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. januar 2018

Det er bevilget ekstra midler til svømming i barnehage for Nordland fylke.

Publisert 22.08.2017
Søknadsfrist:
29. september 2017 23:59
Målgruppe:
Barn i barnehage i alderen 4-6 år
Ansvarleg:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Kven kan søke:
Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. januar 2018