Verneplanprosess for skog på statsgrunn

Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet å starte verneplanprosess for skog på statsgrunn i Nordland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.05.2020

Oppdraget frå Miljødirektoratet er å starte verneplanprosess for 18 skogsområder på statsgrunn i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn kommunar. Dei 18 områda kan sjåast i dette kartet. Vi tek eit visst forbehald om at mindre endringar av avgrensingane kan gjerast fram til formell oppstart av verneplanen.

Oppdragsbrev frå Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og rapportar frå kartlegginga finn du under relaterte dokument.

Vi har laga ein foreløpig tidsplan for verneplanprosessen, men gjer oppmerksam på at denne kan endrast i løpet av prosessen:

Konsultasjon med Sametinget

April 2020
Oppstartsmøte med berørte kommuner, fylkeskommunen og Statskog Mai 2020
Fylkesmannen melder oppstart av verneplanarbeidet Juni 2020
Fylkesmannen utarbeider verneforslag: August 2020 - Februar 2021
     -Møter med referansegruppe  
     -Møter og kontakt med berørte kommuner og reinbeitedistrikt  
     -Folkemøte/eventuelt webinar og eventuelt egne møter og befaringer med berørte parter  
Verneplanen sendes til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang før høring November/Desember
Miljødirektoratet utarbeider en virkesanalyse med vurdering av konsekvenser for skognæringen for hvert område som skal på høring November 2020 - Januar 2021
Høring av verneplan Februar 2021 – April 2021
Oppsummering og tilrådning til Miljødirektoratet August 2021
Tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet  
Vedtak av Kongen i statsråd gjennom kongelig resolusjon  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.08.2020

Verneplan for skog på statsgrunn - Ope kontor og opne befaringar

Fylkesmannen har ope kontor og opne befaringar i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn kommunar i veke 35. Her har du gode mulegheiter til å kome med innspel til verneplanprosessen. 


Publisert 12.08.2020

Oppstart av verneplan for skog på statsgrunn

Fylkesmannen i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for 18 områder på Statskog sine eigedommar i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn.


Publisert 12.05.2020

Oppstartmøte for verneplanprosess for skog på statsgrunn

Fylkesmannen inviterer berørte kommunar, Nordland fylkeskommune og Statskog SF til eit oppstartsmøte for verneplanprosess for skog på statsgrunn på Helgeland.