Verneplanprosesser

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.02.2013

I artiklene som ligger under finner dere informasjon om de pågående verneplanprosessene i Nordland. For marint vern, se egen side.


Publisert 20.01.2022

Tilrådning om vern av skog på Statskog sin grunn på Helgeland

Statsforvalteren i Nordland foreslår 11 nye naturreservater, utvidelse av sju eksisterende naturreservater, samt en utvidelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark.


Publisert 23.03.2021

Forslag om to nye naturreservater i Hemnes kommune og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark


Publisert 15.12.2020

Tilrådning til vern av to nye skogområder i Bindal og Hattfjelldal kommuner.

Fylkesmannen i Nordland foreslår utvidelse av Varnvassdalen naturreservat og vern av Åbjørdalen som naturreservat.


Publisert 12.05.2020

Verneplanprosess for skog på statsgrunn

Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet å starte verneplanprosess for skog på statsgrunn i Nordland.


Publisert 05.05.2020

Rapporter publisert i forbindelse med skogvern

Rapporter publisert i forbindelse med vern av skog på Statskog SF sine eiendommer i Nordland.


Publisert 29.04.2020

Oppstart av verneplanarbeid i Rana og Hemnes - frivillig vern

Fylkesmannen i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for tre skogområder i Rana og Hemnes kommunar.


Publisert 25.03.2020

Høring av frivillig vern av 2 områder i Nordland


Publisert 16.05.2019

Oppstart av verneplanarbeid i Bindal og Hattfjelldal - frivillig vern

Fylkesmannen i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for to skogsområder i Bindal og Hattfjelldal kommuner.


Publisert 06.07.2018

Tilrådning til vern av Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune

Fylkesmannen i Nordland foreslår vern av Ursvatnet som naturreservat.


Publisert 15.03.2018

Tilrådning til vern av tre nye skogområder i Vefsn og Bindal kommuner

Fylkesmannen i Nordland foreslår utvidelse av Eidsvatnet naturreservat og vern av Etterseterbekken- og Oksbåslia som naturreservat.