Saltstraumen marine verneområde opprettet

Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 21. juni 2013.

Publisert 27.06.2013

Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm. I tillegg til hovedstrømmen gjennom Saltstraumen, er det også forbindelse ut fra Skjerstadfjorden gjennom Indre Sundan og Sundstraumen i sørvest og den grunne Godøystraumen i nordøst. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Verneformålet knytter seg i første rekke til sjøbunnen.

Fylkesmannen startet arbeidet med opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i 2009. Februar 2013 ble forslag til Saltstraumen marine verneområde sendt på høring. Departementet har hatt saken til behandling siden mai 2013.

Saltstraumen marine verneområde er ett av de tre første marine verneområdene som er blitt opprettet i Norge, de andre er Framvaren i Vest-Agder og Tauterryggen i Nord-Trøndelag. Formålet med Saltstraumen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Alle grunneiere som er direkte berørt av vernet vil få tilsendt et brev med mer informasjon om Saltstraumen marine verneområde.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.