Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen marine verneområde ble vedtatt opprettet den 21. juni 2013 av Kongen i statsråd.  

Les mer om arbeidet med selve verneplanarbeidet i artiklene under.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2013

Fylkesmannen i Nordland meldte oppstart av arbeidet med Saltstraumen marine verneområde sammen med fire andre kandidatområder i fylket august 2009. Oppsummering med anbefalinger ble oversendt fra Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet til Miljødirektoratet i februar 2010. I 2013 fikk Fylkesmannen i oppdrag å kun jobbe videre med verneforslaget for Saltstraumen, og forslag til verneforskrift og vernekart ble sendt på høring 4.februar 2013. Oppsummering og tilrådning ble sendt til Miljødirektoratet i april 2013, og den 21. juni 2013 ble Saltstraumen marine verneområde vedtatt opprettet av Kongen i statsråd.

Formålet med Saltstraumen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Anemoner, dødmannshånd, sjøpølser og steinbit i Saltstraumen. Foto: Lill Haugen

Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm. I tillegg til hovedstrømmen gjennom Saltstraumen, er det også forbindelse ut fra Skjerstadfjorden gjennom Indre Sundan og Sundstraumen i sørvest og den grunne Godøystraumen i nordøst. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området.

Verneformålet knytter seg i første rekke til sjøbunnen, og tiltak som vil endre sjøbunnen er forbudt. Det er imidlertid gjort en rekke unntak for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått.

Anemoner, dødmannshånd, sjøpølser og steinbit i Saltstraumen. Foto: Lill Haugen


Les mer om verneplanarbeidet i artiklene under. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.06.2023 av Emil Harjo Indsetviken

Nordlands første marine verneområde fyller 10 år

Spektakulære Saltstraumen tiltrekker seg turister, fiskere og dykkere fra nær og fjern. I dag er det ti år siden Saltstraumen marine verneområde ble opprettet.


Publisert 28.06.2013

Saltstraumen marine verneområde opprettet

Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 21. juni 2013.


Publisert 04.06.2013

Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning til Miljøverndepartementet

Den 27.mai 2013 sendte Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin tilrådning til Miljøverndepartementet. DNs tilrådning er basert på alle høringsinnspill som er kommet inn, samt Fylkesmannens tilrådning til forslag til vern av Saltstraumen marine verneområde.


Publisert 03.06.2013

Fylkesmannen tilrår opprettelse av Saltstraumen marine verneområde

Fylkesmannen i Nordland har nå oppsummert høringsinnspillene til forslag til vern av Saltstraumen marine verneområde. Den 30. april 2013 ble tilrådning sendt til Direktoratet for naturforvaltning.


Publisert 03.06.2013

Høring av Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen marine verneområde er på høring. Fristen for å komme med innspill til verneforslaget er 8. april 2013. Fylkesmannen vil sende sin oppsummering og tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning innen 30. april 2013, og et eventuelt vernevedtak er ventet i løpet av denne sommeren.