God beredskap beitesesongen 2023

Lam på beite.
Lam på beite. Foto: Øyvind Skogstad / Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

Publisert 08.06.2023, Sist endra 08.06.2023

Rask behandling av søknader

Kommuner og beitelag/ dyreeiere kan nå oss sju dager i uka på rovvilttelefonen, nr. 478 29 091. Dette gjør at vi kan behandle søknader om akutte tiltak raskt.

Her finner du mer informasjon

Mer informasjon om hvordan man bør forholde seg dersom det oppstår tap til rovvilt finner dere på denne nettsida: https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/informasjon-til-beitebrukere/ 

Se også informasjon fra Miljødirektoratet om miljøforvaltningens beredskap i rovviltsaker: Statens samlede beredskap i rovviltsaker - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.