Gjennomført beredskapskurs for skadefelling

Den 28. april gjennomførte Fylkesmannen sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Jakt og Fiskesenteret et kurs/webinar i administrativ beredskap i kommunene for å kunne håndtere situasjoner med rovviltskader på bufe og tamrein.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.05.2020

Kurset var for kommuner hvor det er sannsynelig at det kan oppstå rovvilttap. Totalt 19 personer fra 10 kommuner i fylket deltok, både kommunalt ansatte og skadefellingsledere. 

Målet med kurset var at kommunene skal få bedre kunnskap om administrativ planlegging og kompetanseheving knyttet til skadefelling av rovvilt, og være i stand til å utarbeide beredskapsplaner for dette temaet.

Presentasjoner fra kurset, samt en veileder i hvordan kommuner kan forberede seg på rovviltutfordringer og Miljødirektoratets veileder for gjennomføring av fellingsoppdag kan lastes ned via lenker i margen.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.