Rovviltnemnda i Nordland

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Miljøverndepartementet og Sametinget. Rovviltnemndene har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Sist endra 27.05.2021

Her finner du informasjon om møter og beslutninger som Rovviltnemnda i Nordland gjennomfører. Det er sekretariatet som legger ut informasjon på denne siden på vegne av Rovviltnemnda.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.11.2021

Møte 6/2021 i Rovviltnemnda

Møte 6/2021 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 29. november 2021 på Fru Haugans hotell i Mosjøen. Det blir også mulig å delta digitalt.


Publisert 10.09.2021

Møte 5/2021 i Rovviltnemnda

Møte 5/2021 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 21. september 2021 på Microsoft Teams. 


Publisert 28.05.2021

Møte 4/2021 i Rovviltnemnda

Møte 4/2021 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 2. juni 2021 i lokalene til Statsforvalteren i Nordland for nemnda og faste observatører, mens øvrige tilhørende deltar via Teams på grunn av smittevernsmessige hensyn. 


Publisert 03.03.2021

Møte 3/2021 i Rovviltnemnda

Møte 3/2021 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 8. mars 2021 på Microsoft Teams. Her finner du saksdokumentenene. 


Publisert 03.02.2021

Møte 2/2021 i Rovviltnemnda

Rovviltnemnda i region 7 - Nordland avholder ekstra møte den 3. februar kl 20:00 for å behandle klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av jerv. Her finner du saksdokumentene. 


Publisert 01.02.2021

Rovviltnemndas møte med klima- og miljøministeren og landbruks - og matministeren

Rovviltnemnda for region 7 har vært på digitalt opplæringsmøte og styrings- og dialogmøte for rovviltnemndene i Norge. Her kan du se opptak av disse digitale møtene.


Publisert 05.01.2021

Møte 1/2021 i Rovviltnemnda

Møte 1/2021 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 11. januar 2021 på Microsoft Teams. Her finner du saksdokumentenene. 


Publisert 20.11.2020

Møte 6/2020 i Rovviltnemnda

Møte 6/2020 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 26. november 2020 på Microsoft Teams. Her finner du dagsorden, innkalling og saksframlegg.


Publisert 10.09.2020

Møte 5/2020 i Rovviltnemnda

Møte 5/2020 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes den 24. september 2020 på Radosson Blu Hotel i Bodø. Det blir også satt opp mulighet for å delta via Microsoft Teams. Her finner du dagsorden, innkalling og saksframlegg.


Publisert 05.08.2020

Møte 4/2020 i Rovviltnemnda

Rovviltnemnda avholder møte per e-post om utvidet kvote for betinget skadefelling av jerv. Her finner du innkalling og saksframlegg.


Aktuelt

Medlemmer i Nordland

 • Berit Hundåla (leder)
 • Nils-Johan Kappfjell (nestleder)
 • Stig Tore Skogsholm
 • Mona Nilsen
 • Kim Haugan Schei
 • Olof Anders Kuhmunen

Møteplan 2021

 • Møte 1: 11. januar
 • Møte 2: 3. februar
 • Møte 3: 8. mars
 • Møte 4: 2. juni
 • Møte 5: 21. september
 • Møte 6: 29. november

Møtedokumenter

Her publiseres saksframlegg og møtereferat fra møter i nemnda.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 

Rovviltnemnda sluttbehandlet revidert forvaltningsplan i møte 20.03.2017. I møte 30.05.2018 vedtok nemnda mindre endringer i planen (forord og et vedlegg). 

Her er lenke til vedtatt forvaltningsplan.

Vedlegg til forvaltningsplanen:

 1. Nasjonal politikk og rammevilkår
 2. Status og utviklingstrekk - rovvilt i Nordland
 3. Status og utviklingstrekk - tamrein i Nordland
 4. Status og utviklingstrekk - sau i Nordland
 5. Nemndas drøftinger av behov for endrede nasjonale rammevilkår

Her er lenke til Miljødirektoratets uttalelse av 13.03.2017 til forvaltningsplanen.

Klima- og miljødepartementet har besluttet å hente inn forvaltningsplanen til behandling. Her er lenke til brev fra Klima- og miljødepartementet av 02.07.2018 om forvaltningsplanen

Samleside om revisjonsarbeidet