Grana i nord ser ut til å bli sterkere jo eldre skogen blir

Gran fra et av NIBIOs forsøksfelt i Beiarn der Statskog er grunneier.
Gran fra et av NIBIOs forsøksfelt i Beiarn der Statskog er grunneier. Foto: Runa Stenhammer Aanerød / Statsforvalteren i Nordland.

Forprosjektet «Gran i nord» er ferdig, og resultatene fra analysene tyder på at densitet og lengden på fibrene øker med alderen til trærne. Dette bidrar til økt styrke og stivhet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.01.2023

Vi kan derfor forvente at trelast (konstruksjonsvirke) vil bli bedre når det produseres av eldre gran. Økt alder gir også mulighet til å produsere større trelastdimensjoner.

Behov for mer kunnskap

Modeller for beregning av trelast basert på gran fra Sør-Norge ble brukt på målinger gjort på gran fra Nord-Norge. Analysen tyder på at styrkeegenskapene til trelasten i Nord-Norge ble overvurdert med modellene. Hvorfor det er sånn, må undersøkes videre. Generelt viste de faktiske målingene gjort på ulike bestand i regionene at granvirket fra Nord-Norge er lettere enn gran fra Sør-Norge. Men undersøkelsen viste også at trevirke fra kystskog var like tungt som gran fra Sør-Norge.

Prosjektet har mottatt støtte fra Regionalt forskningsfond Nordland som forvaltes av Nordland fylkeskommune.

Gjennomføring av et større prosjekt

Vi ønsker å gjennomføre et større prosjekt hvor vi undersøker de mekaniske egenskapene til virke av gran fra Nordland, Troms og Finnmark. Som nevnt over vil økt alder gi mulighet til å produsere større trelastdimensjoner, og da vil kvist få mindre betydning for de mekaniske egenskapene.

Vi planlegger å gjøre videre undersøkelser på de bestandene vi allerede har valgt ut, i tillegg til at vi inkluderer flere bestand. Vi vil få klarere og bedre svar fra undersøkelser av et større materiale, valgt ut etter forskningsmessige og korrekte prinsipper.

Vi ønsker også å ta med Sitkagran i en videre undersøkelse. Sitka er et treslag som hører til skogreisingen i kyststrøkene i Nordland og Troms. De eldste plantingene ble etablert på 50-tallet.

Viktig for verdigrunnlaget i nord

Vi har beregnet at det står 20 mill. kbm med granskog i Nordland, og hvert år vokser skogen med omtrent 500 000 kbm. Vi avvirker i underkant av 200 000 kbm hvert år, og det betyr at det er mulig å avvirke mer tømmer fra den hogstmodne skogen.

Et av målene med forvaltning av skogen i Nordland er å produsere tømmer som egner seg til lokal produksjon av trelast. Dette er viktig for næringsgrunnlaget til skogeierne og leverandørene av skogbruksaktiviteter. Sagbruk, plateprodusenter, produsenter av bygningsartikler og elementfabrikker som vil produsere trelast, pallevirke, monteringsferdige hus etc. er mulige kjøpere av tømmeret.

Har du lyst til å være med på det videre arbeidet?

Er du skogeier? Driver du et sagbruk? Jobber du med videreforedling av trelast? Ta kontakt med oss hvis du har lyst til å høre mer om prosjektet eller vil være samarbeidspartner på det videre arbeidet!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Forprosjektet Gran i nord

Les mer om forprosjektet Gran i nord - egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland, Troms og Finnmark, ved å klikke på lenken under.