Egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland

Statsforvalteren i Nordland deltar i et prosjekt som skal kartlegge egenskapene til konstruksjonsvirke av gran i Nordland.

Publisert 04.06.2024

Prosjektet bygger videre på funnene som ble gjort i 2022 og 2023. Les mer om forprosjektet og resultatene fra forprosjektet ved å klikke på lenkene.

Prosjektet mottar støtte fra Regionale forskningsfond Nordland (RFF Nordland). Vi samarbeider med NMBU og NIBIO.

Faktorer som skal undersøkes for vanlig gran er forskjeller mellom regioner, definert som sør for Saltfjellet og nord for Saltfjellet, høyde over havet og bonitet.

For sitkagran eller lutzgran undersøkes geografiske forskjeller siden treslaget er mest utbredt i lavereliggende områder nær kysten.

Materiale som skal brukes i forsøket

Treslag Region Høydelag Bonitet Antall bestand
Gran Sør for Saltfjellet 0-150 <=14 1
    0-150 >=17 1
    >150 <=14 1
  Nord for Saltfjellet 0-150 <=14 1
    0-150 >=17 1
    >150 <=14 1

 

Treslag Klima Høydelag Antall bestand
Sitkagran Kyst 0-200 3
Lutzgran Kyst 0-200 3

 

Vi leter etter aktuelle bestand

Bestandene skal være hogstmodne (hogstklasse 5), store nok til at vi kan hente ut ni trær og ligge slik til at vi får fraktet tømmeret ut av skogen for oppdeling til planker. Ta kontakt for mer informasjon.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.