Økologisk landbruk

Oppdatert 20.12.2023

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.09.2022

Her er vinneren av Nordnorsk økomatpris 2022

Nordnorsk økomatpris 2022 går til Roger Lockertsen på Nordvoll økologiske gard i Tromsø. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.


Publisert 14.02.2022

Nordnorsk økomatpris 2022

Kom med forslag til vinner av nordnorsk økomatpris 2022 


Publisert 04.02.2021

Kom med forslag til kandidater til nordnorsk økomatpris 2021

Statsforvalterne i Nord-Norge (tidligere Fylkesmennene) ønsker forslag til kandidater til nordnorsk økomatpris innen 15. mars 2021. Alle er velkomne til å sende inn forslag.


Publisert 04.09.2020

Tre webinarer om økologisk matproduksjon

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk i uke 39. I Nordland har økouka både fysiske og digitale arrangementer. I Lofoten skal det blant annet arrangeres åpen gård hos Polarhagen og Lofoten gårdsysteri


Publisert 06.02.2020

Ønsker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2020

Vet du hvem som fortjener pris for å fremme økologisk mat i Nordland, Troms eller Finnmark? Send inn kandidater før 15. mars.


Publisert 08.04.2019

Vant pris for at de sprer økomatglede

Fylkesmannen i Nordland gratulerer vinnerne av Nordnorsk økomatpris 2019. - En aktiv og engasjert formidler av matglede, og ambassadør for økologisk mat og det nordnorske kjøkken, sier juryen om Trasti & Trine i Alta. 


Publisert 10.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019!

Vinneren vil bli offentliggjort og få utdelt Nordnorsk økomatpris 2019 under økomatkonferansen, som skal arrangeres 4. og 5. april 2019 i Bodø.

 


Publisert 03.05.2018

Studietur om økologisk matproduksjon

Er du produsent innen landbruk som er interessert i økologisk matproduksjon i Nordland og ønsker å dra ut for å hente hjem ny inspirasjon og kunnskap?


Publisert 11.09.2017

Nordnorsk økomatpris


Publisert 10.02.2017

Nordnorsk økomatpris 2017

Foreslå vinner av årets pris innen 15. juni 2017.