Skjønnsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om skjønnsmidler for kommunene i Nordland. Fylkesmannen har sendt ut brev med en orientering om frister og søknadskriterier.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.08.2016

Skjønnsmidler drift

Kommunene inviteres til å gi skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon på forhold av betydning for vår vurdering innen 26. august 2016. 

Skjønnsmidler prosjekt

Søknader til prosjekter vil bli behandlet ved andre fordeling av skjønnsmidler. Fristen for å søke er satt til 01. februar 2017.

Elektronisk søknad

For å forenkle søknads- og behandlingsprosessen er det nå bare mulig å søke elektronisk. Skjema må være fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon vedlagt for at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til søknaden. Søknadsskjema finner du under relaterte lenker til høyre i dette skjermbildet.

Brevet som er sendt ut til kommunene finner du under relaterte dokumenter til høyre i dette bildet.