Hvordan ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2020

Helsedirektortat har publisert veileder som blant annet omhandler hvordan kommunene kan ivareta denne gruppen best mulig.

Link til Helsedirektoratets side finner du under "Relaterte linker".