Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Hvordan ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.03.2020

Helsedirektortat har publisert veileder som blant annet omhandler hvordan kommunene kan ivareta denne gruppen best mulig.

Link til Helsedirektoratets side finner du under "Relaterte linker".