Rapportar

Nedanfor ligg ulike rapportar og utgreiingar om risiko for fjellskred og fjellskredgenererte flodbølgjer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2015

NVE-rapportar
Periodiske overvakingsrapportar frå NVE

Åknes-rapportar
Åknesrapport 01.2010 - Åknes og Hegguraksla
Åknesrapport 02.2010 - Åknes
Åknesrapport 03.2010 - Mannen
Åknesrapport 04.2010 - Hegguraksla
Åknesrapport 05.2010 - Mannen
Åknesrapport 05.2011 - Rev. av Åknes 02.2010
Åknesrapport 07.2012 - Drenering Åknes

NGI-rapportar
NGI 2008. Flodbølge fra Åkneset - påvirkning på veier og fergekaier
NGI 2008. Flodbølge fra Åkneset - påvirkning på oppdrettsanlegg på Urke
NGI 2010. Sula kommune - flodbølger etter skred fra Åkneset
NGI 2010. Ørsta kommune - flodbølger etter skred fra Åkneset
NGI 2011. Hareid kommune - flodbølger etter skred fra Åkneset
NGI 2012. Ørskog kommune, flodbølger mot Sjøholt

NGU-rapportar
NGU-rapport 2008.087. Faren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen

Diverse rapportar og utgreiingar
Nordplan 2006. Konsekvensutgreiing om djupvasskai på Stranda
Nordplan 2006. Konsekvensutgreiing om djupvasskai på Hellesylt
Nordplan 2010. Konsekvensutgreiing til kommuneplan for Norddal
Agenda 2008. Utbygging i fareområder. Samfunnsøkonomiske vurderinger

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar