Oppsummering av høyringsinnspel på oppstartsmelding for marint vern Giske

Det kom inn 13 høyringsinnspel på oppstartsmeldinga. Innspela kan lastast ned og lesast frå denne sida.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.08.2019

Dei skriftlege innspela og innspela som kom fram i høyringsmøtet og i høyringsinnspela vil bli tekne med i det vidare arbeidet med marint vern i Giske. Konsekvensane kva vernet vil kunne få for dei ulike tema som er spela inn, vil bli greia ut og kontretisert nærare. Vi har fått innspel frå:

 1. Kystverket
 2. Green Cycle AS
 3. Møre og Romsdal fylkeskommune
 4. Giske kommune
 5. Statens vegvesen
 6. Dupont Nutrition Norge AS
 7. Noregs vassdrags- og energidirektorat
 8. Fiskeridirektoratet
 9. Havforsknings Instituttet
 10. Bernt F og Erik A Blindheim
 11. Direktoratet for Mineralforvaltning
 12. Oljedirektoratet
 13. MøreNett