Endra tolking for avsetting av skogfond ved erverv/ekspropriasjon av grunn til vegutbyggingar mm.

Landbruksdirektoratet har endra si tolking for avsetting av skogfond ved erverv/ekspropriasjon av grunn til vegutbygging mm. Avsetting av skogfond gjeld virke, ikkje grunnen.

Publisert 23.03.2021

Landbruksdirektoratet får med jamne mellomrom spørsmål frå statsforvaltarar, og i nokre tilfelle frå kommunar, om korleis regelverket i slike samanhengar skal forståast. Ved nærare vurdering har dei kome til ei ny og endra tolking av regelverket som gjeld ved erverv/ekspropriasjon av veggrunn og tilsvarande.

Les meir om dette i brevet frå Landbruksdirektoratet.