Kurs i etablering av småskala grøntproduksjon

Gruppe mennesker på et jorde, men fjell og sol i bakgrunnen
No kan du søkje om å bli med på eit nytt oppstartsprogram for marknadshagar/småskala grønnsaksproduksjon. Fysiske samlingar er i Bergen, men det blir også fleire digitale modular. Foto: F. Linden / SFVL.

For femte år på rad vert det arrangert oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 22. september. Som deltakar vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønnsaksproduksjon.

Publisert 25.09.2023

Trykk her for å få meir info og sende søknad.

Oppstartsprogrammet skal gjera deg klar til å etablere ein småskala grønnsaksproduksjon på eigen gard eller eit leigd areal, og selje produktane gjennom ein salgskanal for lokalmat.

Det er bygd opp etter et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, Stadsbruk. Etter fleire års utprøvning har programmet blitt tilpassa vestnorske klima-, natur- og marknad.

Sentralt i programmet står nettverksbygging og erfaringsdeling. Dette, saman med tett oppfølging og faste kurssamlinger (fysisk og digitalt), skal gjera deltakarane trygge i prosessen med å starte ein testproduksjon i 2024 og gjennomføre prøvesal.

Det er berre 10 plassar og du må sende inn ein kort søknad. Oppstart 13. - 14. oktober i Bergen.

Trykk her for å få meir info og sende søknad.


I oppstartsprogrammet får du:

  • Eit nettverk og læringsfellesskap med andre dyrkarar
  • Praktikarar som rettleiar deg til ein trygg oppstart
  • Kursinnhald som er tilpasset vestnorske forhold og ditt konkrete areal
  • Kunnskap og råd om salg og markedsføring
  • Verktøy for planlegging av økonomi og produksjon
  • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes til å utvikle bedriften og til å søke støtte eller lån
  • Veiledning i å starte et “testbed” for utprøving av dyrking og sal i 2024 
  • Muligheit til å leige ett av testbedene på Stend Videregående skole i Bergen, om du ikkje har tilgang til et eiet areal.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner