Frist Uke Høring
november 2021
04. nov 44 Vi startar vernearbeid for Vestreim i Sogndal kommune
01. nov 44 Norsk Gjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AS i Knarrevik næringspark søkjer om endra løyve til handtering av avfall
oktober 2021
18. okt 42 Søknad om utsleppsløyve i samband med bygging av vassveg i fjell for Øvre Kvemma kraftverk
08. okt 40 Vik kommune søkjer om løyve til kompostering av hageavfall
september 2021
17. sep 37 Søknad om massedeponering i Sørfjorden i samband med bygging av E16 og Vossebanen
august 2021
31. aug 35 Norva24 Vest AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova
30. aug 35 Oppstart av revisjon av vernereglar for Herdla naturreservat
15. aug 32 Høyring av forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde
03. aug 31 Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland
01. aug 30 Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen
Frist Høring
november 2021
04. nov Vi startar vernearbeid for Vestreim i Sogndal kommune
01. nov Norsk Gjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AS i Knarrevik næringspark søkjer om endra løyve til handtering av avfall
oktober 2021
18. okt Søknad om utsleppsløyve i samband med bygging av vassveg i fjell for Øvre Kvemma kraftverk
08. okt Vik kommune søkjer om løyve til kompostering av hageavfall
september 2021
17. sep Søknad om massedeponering i Sørfjorden i samband med bygging av E16 og Vossebanen
august 2021
31. aug Norva24 Vest AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova
30. aug Oppstart av revisjon av vernereglar for Herdla naturreservat
15. aug Høyring av forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde
03. aug Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland
01. aug Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen